Vår Miljöpolicy

Reklamshopen Falkenberg

Miljö och hållbarhet

Vi har ett aktivt miljötänk genom varje arbetsled och genomför ständigt förbättringar för att minska negativ miljöpåverkan.

Med följande miljöinriktningar medverka till en varaktig hållbar utveckling:

  • Ställa relevanta miljökrav vid val av leverantörer, varor och tjänster.
  • Följa eller överträffa miljökrav i lagar och bestämmelser.
  • Förebygga föroreningar i mark, luft och vatten.
  • Minimera vår egen förbrukning av naturresurser.
  • Samverka i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.

Reklamshopens webbutik,

fullmatad med produkter.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon

0346-570 90

2 + 13 =